Sandsopning

I mitten av april påbörjar vi sandsopningen när vädret och väglaget tillåter det. Först sopar vi gång- och cykelvägar i Huddinges centrumområden, sedan sopar vi i bostadsområden. Vi kan tyvärr inte säga när just din gata kommer att sopas.

Det tar normalt fyra veckor att sopa hela Huddinge och målet är att sandsopningen ska vara helt klar senast den 15 maj. Om din gata inte är sopad då kan du göra en felanmälan

Vem ansvarar för vilka vägar?

Huddinge kommun sopar de flesta vägarna. Större vägar som Huddingevägen, Nynäsvägen och Glömstavägen sköter Trafikverket. Enskilda vägar sköter lokala vägföreningar.

Ibland sopar vi i två steg

I vissa områden sopar vi i två omgångar. Först sopar vi bort det grova gruset bort från gatan, sedan det finare gruset. Om du tycker att sopningen varit slarvig kan det bero på att vår entreprenör inte har hunnit sopa bort det finare gruset ännu.   

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under april och maj.

Uppdaterad 20 mars 2018

Var informationen till din hjälp?