Skadestånd

Om du eller din egendom har råkat ut för en skada på grund av att vi eller vår entreprenör har gjort fel kan du ha rätt till skadestånd.

När vi får din anmälan undersöker vi om det är kommunen som har varit försumliga och därför är ansvariga för skadan. Om vi gör bedömningen att ansvaret i första hand har varit ditt eget är det inte säkert att du får något skadestånd. Du kan överklaga vårt beslut.

Blankett: Skadeanmälan

Uppdaterad 20 mars 2018

Var informationen till din hjälp?