Centrala Huddinge – med potentialen av minst 5 000 nya bostäder, mer shopping och kontor

Centrala Huddinge rymmer en mångfald av cafeér, restauranger och butiker vilket är en god grund för ytterligare förtätning där stadsmiljön står i centrum.

I dag pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge centrum. Inflyttning har redan börjat i de cirka 650 nya bostäder som byggs av tre exploatörer i det gemensamma kvarteret Brandstegen. I bottenvåningarna finns plats för lokaler samt service.

Samtidigt pågår förnyelsen av gatumiljön i området till en urban och välkomnande plats för gående och cyklister. Nu startar också planeringen för nästa etapp, kvarteren Fabriken och Förrådet, med cirka 1 500 nya bostäder och flera förskolor.

Huddinge centrum förtätas

Vid Sjödalsvägen har inflyttning skett i de 139 lägenheterna som ryms i de nybyggda nio- och femtonvåningshusen. I gatuplanet finns flera olika verksamheter in, bland annat gym och restaurang. På grannfastigheten pågår planeringen för ytterligare cirka 220 lägenheter och en förskola i projektet Sjödalsbacken. Här är det nära till den populära Sjödalsparken som planeras bli en ännu tydligare stadspark i anslutning till centrum.

Även i området kring Kvarnbergsplan pågår förtätning. Nyligen har nya bostäder och en förskola byggts. Även infrastrukturen stärks i och kring Huddinge centrum, med bättre anslutningsplatser för bussar och tåg.

Satsningar på fler skolor

Samtidigt som fler bostäder växer fram satsas även på ytterligare förskolor och skolor. Bland annat planeras för två nya grundskolor och en utbyggnad av Tomtbergaskolan där det idag finns cirka 500 elever i årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6.

2 500 bostäder byggs och planeras i dag

I dag pågår planering och byggande av cirka 2500 bostäder i centrala Huddinge. Nyligen var det inflyttning längs Sjödalsvägen och även i kvarteret Brandstegen har inflyttningen påbörjats.

Uppdaterad 26 januari 2018

Var informationen till din hjälp?