Flemingsberg – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm

Flemingsberg är en av de starkast växande stadskärnorna i södra Stockholm. Nu dras allt fler blickar till Flemingsberg som platsen för nya kontorsetableringar. En plats för kunskap, kreativitet och nya idéer med nybyggda bostäder och arbetsplatser, och pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen.

En nytt centrum växer fram

Flemingsberg kännetecknas i dag av koncentrationen av kunskap och människor. Stadskärnan är en av de starkast växande utvecklingsområdena söder om innerstaden med universitetssjukhus, världsledande forskning, fem universitet och högskolor samt ett av Sveriges största rättscentrum. I Flemingsbergsdalen utvecklas ett stadscentrum med urbana kvaliteter.

Här finns redan bostäder, ICA Maxi, hotell, gym och sportcenter. I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

Unik campusmiljö

Campus Flemingsberg samlar cirka 17 000 studenter och erbjuder boende i direkt anslutning till Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Under 2017 började inflyttningen i drygt 430 nya student- och forskarbostäder, och ytterligare är under planering.

I Flemingsberg bygger större fastighetsbolag sida vid sida med mindre för att ytterligare komplettera dagens bostadsbestånd. Längs Hälsovägen skapar tre byggaktörer boende i olika teman med planerad inflyttning 2020-2022. I Visättra ängar har redan nya boende flyttat in samtidigt som nya etapper byggs.

Stark utveckling i samverkan

År 2030 ska Flemingsberg ha vuxit med ytterligare cirka 10 000 nya bostäder, och cirka 15 000 nya arbetstillfällen. Under 2018 antas ett nytt utvecklingsprogram för Flemingsberg som samlar Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Allt för att säkerställa en långsiktigt stark utveckling och tillväxt.

Ambitionen är att Flemingsberg ska utvecklas till en konkurrenskraftig innovationsmiljö med en sammanhängande stadsväv. Ett centrum för 100 000 invånare i södra Stockholm.

10 000 nya bostäder

Här finns potential för cirka 10 000 nya bostäder, där Hälsovägen blir bland de närmast i tid. Här bygger tre byggaktörer i samarbete med tonvikt på hållbarhet och ett aktivt liv. Samtidigt förnyas Flemingsbergsparken till en levande stadspark, mitt i området.

Centrum för 100 000 invånare

Ett nytt stadscentrum utvecklas vid Flemingsberg station. En sammanhängande stadsväv av shopping, kultur, nöje, restauranger och sportcenter. Samtidigt utvecklas Flemingsberg till nav för det hållbara resandet i Mälardalen – ett resecentrum för 600 000 resenärer.

Forskningsmiljöer i framkant

Under 2016 flyttade KTH och Röda Korsets Högskola till den nybyggda utbildnings- och forskningsmiljön Technology and Health. När grannbyggnaden Neo invigs av Karolinska Institutet 2017 skapas en unik miljö för samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

 

Webbplats för Flemingsberg

webbplatsen flemingsberg.se samlas allt från nyheter till information om pågående projekt, byggnationer och nya etableringar. 

Uppdaterad 19 september 2017

Var informationen till din hjälp?