Så växer det hållbara Flemingsberg

Utvecklingen av Flemingsberg pågår i full fart med nya bostäder och lokaler i en helt ny stadsdel. Att sammanfoga det nya med det befintliga är en nyckel till en lyckad utveckling. Huge Fastigheter tar en aktiv roll i utvecklingen av en sammanhållen stadskärna.

Huge Fastigheter har i dag cirka 2700 bostäder i hela Flemingsberg och inleder under 2017 bygget av cirka 190 nya bostäder längs med Hälsovägen.

– Vi tar en aktiv del i Flemingsbergs utveckling då vi både bygger nytt och förädlar befintliga bostäder och lokaler. En viktig del är att knyta samman alla delar, skapa flöden genom området för att ge en upplevelse av ett sammanhållet Flemingsberg, säger Anders Daniels, utvecklingsstrateg, Huge Fastigheter.

Intresset att etablera sig i den växande stadskärnan är stort, inte minst med tanke på de goda kommunikationerna.

– Vi har flera kontakter med företag som är intresserade av att etablera sig i Flemingsberg. Så det är tydligt att fler ser möjligheterna här.

Stärkt samarbete
Företaget står inför en större upprustning av lägenheterna i Flemingsberg. Här finns bland annat stambyten men även satsningar på inne- och utemiljöer. Men någon lyxrenovering på hyresgästernas bekostnad handlar det inte om, menar Anders Daniels.

– Vi vill skapa fler förutsättningar för ett varierat boende i området. Samtidigt som vi vill fortsätta skapa trygga och säkra miljöer samt se till att utemiljöerna känns attraktiva och välkomnande.

I arbetet att skapa bryggor mellan det befintliga och det nya är samarbetet viktigt, menar Anders Daniels.

– Tillsammans med kommunen och andra aktörer vill vi ta oss an utmaningarna som finns i den pågående utvecklingen. Drivkraften att utveckla Flemingsberg är stark och vi vill ta en aktiv del i att skapa ett sammanhållet området.

Förnyelse av områdesutvecklingen
Nyligen inledde företaget en förnyelse av sitt arbete med områdesutveckling och målet är att se varje bostadsområde med de förutsättningar som det har. Huge har en bred verksamhet och söker dra nytta av sina olika verksamhetsdelar för en bättre helhetssyn. Arbetssättet debuterar i Flemingsberg eftersom utvecklingen sker i så hög takt här, och erfarenheterna ska sedan tas vidare till Vårby och Skogås.

– En viktig del i detta är att arbeta närmare tillsammans med de boende för att skapa trygghet, säkerhet och hållbara sociala relationer inom varje område. Därför engagerar vi oss tydligare i olika sorters förbättringsprojekt, och ska stötta fler goda idéer och initiativ, säger Anders Daniels.

Hälsovägen – bostäder och förskolor

Det nya planförslaget för Hälsovägen möjliggör ungefär 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Samtidigt föreslår vi nya gångstråk och torg. De fastigheter som berörs är framför allt Grantorp 5:3 och 5:9.

Pågående planer för projektet.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?