Kungens kurva – Skandinaviens största shoppingområde expanderar

Varje år besöker cirka 30 miljoner människor Kungens kurva och Skärholmen. I dag är det Skandinaviens största handelsområde som lockar, i morgon en levande urban stadsdelmed bostäder, kultur, service och växande shopping.

Drygt 4000 nya bostäder

Förnyelsen av Kungens kurva har redan börjat. Här skapas en välkomnande stadsdel, mer attraktivt för gående och cyklister. Redan år 2021 kan närmare 10 000 människor påbörja inflyttningen i drygt 4 000 nya bostäder.

Här byggs förskolor och skolor samt ges plats för torg och lekplatser. Gatumiljön förnyas för att kännas sammanhängande och välkomnande för besökare, boende och cyklister.

Växande handel och plats för spännande upplevelser

Samtidigt växer handeln och här finns goda förutsättningar för fler arbetsplatser och nya branscher. Bland de som satsar finns IKEA som står inför en stor förnyelse med ett nytt varuhus, som ska ansluta till ett kraftigt utvecklat Kungens kurva Shoppingcenter.

Hit lockas även de som söker spänning och upplevelser. Redan i dag drar såväl Heron City, som Leos lekland och trampolinparken Bounce stora mängder besökare. Nu planeras även för en stor resort med Sveriges modernaste badanläggning och hotell.

Enklare att ta sig till Kungens kurva

Det blir också lättare att ta sig till Kungens kurva. Inte minst tack vare Förbifart Stockholm vars första del nyligen invigts i form av en gång- och cykelbro över till Skärholmen.

Spårväg syd kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö. Samtidigt som ytterligare satsningar pågår för att förstärka cykelnätet i hela Huddinge kommun.

 

Mer stadslik miljö

Nu pågår arbetet att göra det enklare och säkrare att röra sig runt i Kungens kurva även som gående och cyklist. Fler mötesplatser planeras i form av en mer stadslik miljö.

Webbplats för Kungens kurva

Missa inte Kungens kurvas egen webbplats med nyheter om och från området. Här hittar du också en diger lista över alla shopping, service och kultur. 

Uppdaterad 12 december 2017

Var informationen till din hjälp?