4200 bostäder planeras i Kungens kurva

KF Fastigheter planerar för cirka 4200 nya lägenheter i Kungens kurva med en planerad inflyttning 2021. Ett intentionsavtal är undertecknat med Huddinge kommun och under året påbörjas ett planprogram.

Visionsskiss: ÅWL Arkitekter

– Det känns både viktigt och spännande att få var delaktig i att utveckla södra delen av Stockholmsregionen med bostäder åt 10 000 personer i en tid då bostadsbristen breder ut sig. Vår fastighet i Kungens kurva har mycket goda förutsättningar för att utvecklas till en levande och dynamisk stadsdel. Här finns närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur, säger Helena Liljedahl, VD på KF Fastigheter.

Inflyttning möjlig 2021
Under 2017 kommer ett planprogram att utarbetas, därefter kommer exploateringsområdet, som är på totalt 155 000 kvadratmeter mark, att delas upp i olika etapper och arbetet med detaljplanerna påbörjas. Inflyttning i den första etappen beräknas att ske 2021.

En viktig utgångspunkt för projektet är att det nya bostadsområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, dagligvaruhandel, LSS-boende, kommunikationer med mera. I närområdet finns även god tillgång till både handel, kultur och grönområden.

Spårväg syd viktigt för expansionen
– Bostäder i Kungens kurva är något vi verkat för länge. Vi ser det som ett viktigt och spännande projekt som bidrar till att utveckla stadskvaliteter i området som idag är Skandinaviens största handelsplats. Huddinge drar ett tungt lass för bostadsbyggandet i regionen. För att klara utvecklingen i Kungens kurva, Flemingsberg och andra expansiva delar i kommunen är det nödvändigt att Spårväg syd snarast möjligt kommer på plats, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Kungens kurva - bostäder

Skandinaviens största handelsplats kan få bostäder. En tidig bedömning är att 10 000 personer kan flytta in i cirka 4 200 lägenheter från och med 2021. Planen gäller fastigheten Diametern 2 med flera.

Pågående plan för projektet. 

Uppdaterad 21 november 2017

Var informationen till din hjälp?