Sydvästra

Sydvästra Huddinge ska växa med upp till cirka 28 000 nya invånare till år 2030.
Bland de projekt som finns i planering till 2019:

  • Längs med Hälsovägen i Flemingsberg byggs ett nytt bostadsområde med cirka 750 bostäder, och Flemingsbergsparken rustas till en stadsdelspark.
  • Björnkulla planeras få över 2000 nya bostäder, förskolor och skola, idrottsanläggning, torg, park och verksamhetsområde.
  • Norr om Grantorp planeras för ett nytt område med cirka 2000 nya bostäder med förskola, skola och idrottsanläggning.
  • Invid Flemingsbergs station planeras ett nytt stadscentrum med shopping, restauranger, kultur, nöje och ett resecentrum.
  • Inom Campus Flemingsberg planeras ytterligare student- och forskarbostäder samt lokaler för utbildning och forskning.

Dagens rättscentrum planeras få en utbyggnad.

Uppdaterad 15 mars 2018

Var informationen till din hjälp?