Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

VISÄTTRA 1:5 (FÖRSKOLA). DEL AV, Flemingsberg