Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

BRYGGHUSET 1 SAMT DEL AV VISÄTTRA 1:5(DEL AV VISÄTTRA ÄNG II), Flemingsberg