Ungzon Panncentalen – ny detaljplan

För att fritidsgårdsverksamheten Ungzon Panncentralen ska kunna fortsätta i sina lokaler behöver vi ta fram en ny detaljplan för fastigheten Magsinet 2 i Visättra.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan. Det gör vi tillsammans med Huge Bostäder AB som äger fastigheten.

Vad gör vi?

Idag finns den kommunala fritidsgården Ungzon Panncentralen i pannhuset på fastigheten Magasinet 2. Verksamheten kan bedrivas tack vare ett tillfälligt bygglov, och både kommunen och Huge vill att den ska kunna fortsätta. Därför behöver vi uppföra en ny detaljplan som tillåter det.

Tidplan

Planuppdrag 31 oktober 2016
Samråd Kvartal 1 2018
Granskning Kvartal 2 2018
Antagande Kvartal 3 2018
Laga kraft Cirka 3 veckor efter antagande om beslutet inte överklagas

Handlingar

Uppdaterad 28 november 2017

Var informationen till din hjälp?