Vistaberg – planprogram

Programmet ska möjliggöra detaljplaneläggning med utbyggnad av vatten och avlopp för befintliga tomtområden, planlägga och bebygga nya områden samt visa hur obebyggda områden kan utvecklas.

Se markanvändningskartan i större format 

Vad händer nu? 

  • Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2004 (§219).

Vad gör vi?

Syftet med planprogrammet är att kunna ta ställning till för Vistaberg övergripande frågor – till exempel vägdragningar och markanvändning. Programmet ska möjliggöra detaljplaneläggning med utbyggnad av vatten och avlopp för befintliga tomtområden; att planlägga och bebygga nya områden samt visa hur obebyggda områden kan utvecklas. I detta syfte redovisas bebyggelsens karaktär och betydelsefulla riktlinjer. Riktlinjerna ska ligga till grund för den mer detaljstyrda regleringen av bebyggelsen som måste göras i detaljplanearbetet. 

Programhandling

Planprogram (PDF 3,0 MB)

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?