Hedvägen – kontor och handel

Kommunen vill pröva användningen med företagshus för kontor och viss handel på fastigheten Jakobslund 2:3 och en mindre del av fastigheten Jakobslund 2:1.

Kartbild med markering för att visa planens område.

Vad händer nu? 

  • Det finns ett planprogram och kommunen har genomfört en anbudstävling.
  • Den 30 mars 2016 gav kommunstyrelsen planuppdrag.
  • Just nu pågår arbete med att ta fram ett planförslag.

Vad gör vi?

Inriktningen för arbetet med detaljplanen är att pröva användningen av företagshus för kontor och viss handel på del av fastigheten Jakobslund 2:3 och en mindre del av fastigheten Jakobslund 2:1 i Smista, Segeltorp. Projektet finns med i kommunens plan för samhällsbyggnadsprojekt för 2015-2017. Den nya bebyggelsen är tänkt att fungera som en bullerskärm mellan Häradsvägen och villabebyggelsen utmed Hedvägen.

Mot Häradsvägen ska bebyggelsen utformas representativt och mer småskaligt mot Hedvägen. Anslutande gångstråk i den östra delen av planområdet ska samtidigt ges en tryggare utformning. Längs med Hedvägen ska viss växtlighet återplanteras.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

11 jan – 1 mars 2010

Beslut om planuppdrag

30 mars 2016

Samråd

andra kvartalet 2018

Granskning

trejde-fjärde kvartalet 2018

Antagande

första kvartalet 2019

Byggnation

tidigast första kvartalet 2019

Handlingar

Uppdaterad 30 januari 2018

Var informationen till din hjälp?