Kungens kurva – ny gång- och cykelförbindelse till Stockholm stad

Kungens kurva växer och människor måste kunna röra sig smidigt inom området. Läs mer om projektet och tidplan.

Vad händer nu? 

  • Gång- och cykelbron mellan Kungens kurva och Skärholmen stod klar hösten 2016 och är officiellt invigd.
  • Arbete pågår med att ansluta bron till det regionala cykelstråket mellan bron och den nya centrala trafikplatsen i Förbifart Stockholm. Det blir färdigt 2022 i samband med att Förbifart Stockholm är klart.
  • Huddinge kommun vill bygga vidare gång- och cykelförbindelsen till Månskärsvägen. Det kan ske efter att detaljplan för Kvadraten 3 antas. Antagande och tidplan för detaljplanen är dock förskjuten och inväntar vidare utredning. Läs mer om detaljplan för Kvadraten 3.

Vad gör vi?

Den nya gång- och cykelbron förbindeler Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Bron går strax väster om Heron city och landar vid Lindholmsbacken i Stockholm. Förbindelsen är en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stadskärnan. Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad från den nya trafikplatsen, längs med E4/E20, till Dialoggatan. 

Trafikverket utförde och bekostade projektering och byggnation av gång- och cykelbron. Kommunen kommer projektera, bygga och bekosta förlängningen av gång- och cykelvägen från gång- och cykelbron till Månskärsvägen.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om deras arbeten i Kungens kurva

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för gång- och cykelförbindelse mellan Kungens kurva och Skärholmen i Stockholm stad vann laga kraft 4 april 2014. Detaljplanen är utgångspunkten för anläggandet av gång- och cykelbron som en del av det regionala cykelstråket.

Läs detaljplanehandlingar

Albin Frandsen

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 310 25

E-post: albin.frandsen@huddinge.se

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?