Förrådsvägen – bostäder, service och parker

I kvarteren Fabriken och Förrådet i Storängen planerar vi för nästa steg i omvandlingen av Storängen från industriområde till stadskvarter.

Vad händer nu

  • Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan. Nu arbetar vi med utredningar och förslag till samrådshandlingar.
  • Den 11 september tar kommunfullmäktige att beslut om ett intentionsavtal mellan kommun och exploatörer.

Vad gör vi?

I Storängen bygger vi just nu mer än 600 bostäder i kvarteret Brandstegen. Nästa planeringsetapp är kvarteren direkt söder om Brandstegen, kvarteren Fabriken och Förrådet.

Här planerar vi för cirka 1500 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. Enligt planuppdraget ska husen grupperas kring 11 gårdar och våningshöjderna vara 5-7 våningar respektive 8-10 våningar. Parkering är planerad i botten av husen, i markplan, vilket gör att gårdarna är upphöjda.

I bottenvåningar mot torg, längs Sjödalsvägen och på delar av Förrådsvägen och Centralvägen blir det verksamhetslokaler. I området kommer det även att finnas torg och parker.

Fastighetsägare och byggherrar som är med i projektet är JM, HSB, Skanska, Järntorget, Veidekke och Svanberg & Sjögren Bygg AB.

Varför gör vi det?

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. Det är en del i vårt arbete med utvecklingen av centrala Huddinge.

Tidplan

Beslut om planuppdrag 30 augusti 2017
Plansamråd november-december 2018
Granskning oktober-november 2019
Antagande i kommunfullmäktige mars 2020
Laga kraft tidigast april/maj 2020

Handlingar

Uppdaterad 13 september 2017

Var informationen till din hjälp?