Sjödalsbacken – bostäder och förskola

Planen ska ge förutsättningar för flerbostadshus, en till förskola och att göra det intilliggande grönområdet tillgängligt.

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på samråd mellan den 17 maj och 18 juni. Öppet hus ägde rum den 1 juni på Folkes i Huddinge centrum. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad gör vi?

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen om ändrat planuppdrag för att ge möjlighet till mer exploatering än i programmet för Huddinge centrum.

Exploatören Bonava Sverige har tecknat ett ramavtal med Huddinge kommun och Huge Fastigheter för att bland annat möjliggöra och reglera förutsättningarna för en ny detaljplan.

Varför gör vi det?

Syftet med planen är att förtäta i ett centralt och kollektivtrafiknära läge och bereda plats åt en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till Huddinge centrum. Planen ska ge förutsättningar för flerbostadshus, en till förskola och tillgänglig­göra det intilliggande grönområdet.

Området är cirka 18 000 kvm och nås via Sjödalsvägen i söder. Sjödalsbacken är en återvändsgränd som är stängd för trafik mot Klockarvägen i norr. Den berörda fastigheten Klockarbacken 10 ägs av Huge Fastigheter och är ett obebyggt skogsområde.

Sjödalsbacken är en enskild kvartersgata upplåten för gemensamhetsanläggning och innefattar del av fastigheterna Mörten 1 och Siken 3 som ägs av Huge Fastigheter samt Siken 2 som ägs av Bostadsrättsföreningen Siken 2.

När gör vi det?

Aktivitet

Tid

Samråd 2 kvartalet 2017
Granskning    1 kvartalet 2018
Antagande 2 kvartalet 2018
Laga kraft  4 kvartalet 2018
Byggstart 4 kvartalet 2018

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?