Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

Karta över området.

Vad gör vi?

I samband med att kvarteret Klockarbacken 7 och kvarteret Brandstegen bebyggs med bostäder, kommer Huddinge kommun rusta upp omkringliggande gatunät (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi bygger också två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen, dessa kommer att heta Finslipargränd och Lackerargränd.

I projekt ingår bland annat att bygga:

  • en cirkulationplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen
  • ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen
  • samt en öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

När vi gör det? 

Sommaren 2016−hösten 2019.

Vad händer just nu?

Till och med hösten 2018 är Sjödalsvägen mellan Förrådsvägen och förbi korsningen Centralvägen avstängd för trafik. Även Centralvägen sträckan mellan Förrådsvägen och korsningen Sjödalsvägen är avstängd till och med våren 2018. Apelvägen öppnas tillfälligt upp för biltrafik mot Lännavägen. Gående hänvisas till de provisoriska gångvägar som anlagts inom området. För övrig trafik gäller skyltade omledningsvägar.

Delar av Förrådsvägen mellan Centralvägen och Sjödalsvägen kommer att vara avstängd för trafik till och från till och med hösten 2018.

Från juni 2016 trafikerar inte bussen Centralvägen på sträckan mellan Lännavägen och Sjödalsvägen samt Sjödalsvägen mellan Centralvägen och Förrådsvägen. Detta uppehåll i trafikeringen pågår till sommaren 2018. I stället kör bussen Storängsleden-Centralvägen-Dalhemsvägen-Förrådsvägen-Storängsleden. Närmaste hållplatsen är placerad på Centralvägen mellan Storängsleden och Dalhemsvägen.

Under hela byggtiden till och med hösten 2019 kommer det att råda begränsad framkomlighet inom området.

Läs mer om genomförandet

Kvarteret Klockarbacken 7

Kvarteret Brandstegen

Uppdaterad 22 november 2017

Var informationen till din hjälp?