Solgård – skola och bostäder

Kommunen prövar möjligheten att anlägga en skola från förskoleklass till årskurs sex med plats för 630 elever. Planen rör fastigheten Solgård 2:22 med flera.

Vad händer just nu?

  • Just nu arbetar vi med att ta fram förslag på detaljplan. Den beräknas kunna gå på samråd under kvartal ett eller två 2018.

Vad gör vi?

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en skola för årskurserna f-6 samt bostäder i Solgård. I området finns redan en utbyggd infrastruktur vilket gör att skolan kan byggas på gångavstånd till befintliga bostäder och kollektivtrafik. 

Tidplan

Programsamråd

5 september-31 oktober 2014

Beslut om planuppdrag

Kvartal 3 2017

Samråd

Kvartal 1-2 2018

Granskning

Kvartal 2 2018

Antagande

Kvartal 3 2018

Laga kraft, tidigast

Kvartal 3 2018

Handlingar

Uppdaterad 28 november 2017

Var informationen till din hjälp?