Högmora 1 – utbyggnad av gata och va

Vad gör vi?

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall har byggt ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1. Det berörde Högmoravägen, Strids väg, Abrahamsbergsvägen, Miltons väg, Enbackavägen, Skönabergsvägen, Högmora ringväg, Porsmossevägen med flera.

Informationsbrev juli 2017

Informationsbrev april 2017

Informationsbrev december 2016

När gör vi det?

2014–2017. Arbetet är nu avslutat.

Uppdaterad 11 januari 2018

Var informationen till din hjälp?