Trafikbuller

Buller från väg- och spårtrafik är ett stort miljöproblem och något som många människor störs av. Kontakta oss eller Trafikverket om du störs av trafiken utanför din bostad. Trafikverket ansvarar för buller från E4/E20, Huddingevägen, Rv73 Nynäsvägen, Lissmavägen, Haningeleden och buller från järnvägstrafik.

Läs mer om vem som ansvarar för vad i bullerfrågan på Naturvårdsverkets webbplats

Kontakta Trafikverket

Telefon: 0771-921 921

Trafikverkets webbplats

Bullerkartläggning

Huddinges bullerkartläggning redogör för bullernivåer i kommunen.

Bullerkartläggning

Bulleråtgärdsprogram

Där förtätning av bostäder möter ett ökat transportbehov skapas buller som blir en hälsofråga. Huddinges bulleråtgärdsprogram ska förbättra ljudmiljön och exempelvis minska antalet boende och skolelever som störs av trafikbuller. Syftet är också att hitta former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete med bullerfrågor.

Dokument för bulleråtgärdsprogram

Kontakta servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge centrum: Sjödalstorget 13
Måndag–torsdag 10.00-17.00
Torsdagar 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: Måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: Tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?