Hemtjänst

Du som är äldre och bor i egen bostad kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få av andra i din omgivning. Omfattningen på stödet kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Detta kan du få hjälp med

Personlig omvårdnad

Du kan få hjälp med sådant som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Som till exempel:

  • sköta din personliga hygien
  • känna trygghet och säkerhet hemma
  • följa med på promenader

Service

Serviceinsatser är sådana insatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra. Som till exempel:

  • hjälp med att städa och snygga upp hemma
  • tvätta
  • handla
  • utföra ärenden

Ledsagning

Om du är äldre, bor i eget boende och behöver hjälp att ta dig ut i samhället eller till olika aktiviteter kan du få hjälp av en ledsagare som följer med dig. Du avgör själv vilka aktiviteter du vill att ledsagningen ska användas till. Ledsagarservice kan ges alla dagar i veckan.

Avlösning i hemmet för anhöriga

Ibland kan en anhörig till en äldre behöva få avlösning. Syftet är att den anhöriga ska få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning kan ges alla dagar i veckan och alla tider på dygnet.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Hemförsäkring

Huddinge kommun rekommenderar alla kunder inom äldreomsorgen att se över sin hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag kräver att man kompletterar sin hemförsäkring om andra personer har nyckel till bostaden. Annars är det inte säkert att den vanliga hemförsäkringen gäller fullt ut, och du riskerar att inte få någon ersättning.

Val av hemtjänstutförare

Läs mer om hur du som är 65 år eller äldre och har beviljats hemtjänst kan välja hemtjänstutförare.  

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om hemtjänst ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Avgifter kan komma att tas ut enligt kommunens taxa.

Kontakta oss

Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
141 85 Huddinge

Öppettider telefon
Måndag-onsdag kl 8.00–17.00
Torsdag 10.00–18.30
Fredag kl 8.00–15.00

Öppettider besök
Huddinge centrum
Sjödalstorget 13 
Måndag-onsdag kl 10.00–17.00
Torsdag kl 10.00–18.30
Fredag kl 10.00–15.00

Skogås
Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9 
Måndag-onsdag kl 13.00–17.00 

Vårby
Familjecentralen i centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Tisdag-onsdag kl 9.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00

Telefon: 08-535 300 00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 5 juli 2017

Var informationen till din hjälp?