Enklare Vardag Sverige AB

Presentation av hemtjänstutföraren

Hos oss försöker vi alltid se till att en och samma person, som du trivs och kommer överens med och litar på, kommer hem till dig. För oss är det också viktigt att du känner dig trygg med oss och våra insatser.

Vårt mål är att bedriva en verksamhet av god kvalitet som utgår från dina behov och önskemål. Våra medarbetares arbete ska bygga på respekt och ett gott bemötande i alla situationer.

Hos oss arbetar engagerade medarbetare som alltid försöker göra det lilla extra för just dig.

Vid det första mötet går vi tillsammans igenom vad du behöver hjälp med och lägger upp en gemensam plan. Det är alltid dina behov och önskemål som ska vara styrande utifrån ditt bistånd.

Vi vill också att du ska uppleva att ingenting är krångligt eller svårt när du har kontakt med oss. Det är därför vi heter Enklare Vardag! Ett sätt att göra saker enklare är till exempel att vi är lätta att nå och att vi alltid tar hänsyn till att du är nöjd med oss.

Profilering

Vi är ett flerspråkigt team som arbetat länge tillsammans. Flera olika språkgrupper finns representerade hos oss. Vår personalgrupp är stabil och erfaren med hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa personer med demenssjukdomar och stora omvårdnadsbehov.

Matservice

Det är dina behov och önskemål som är styrande utifrån ditt beslut från Huddinge kommun. Du väljer själv vad gäller matlagning i hemmet eller matlådor. Vi har samarbete med Samhall Varsågod men det är inget krav att välja dem.

Kompetens och erfarenhet

Vi har en liten stabil personalgrupp som arbetat länge tillsammans. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet och stor social kompetens. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kompetensen hos våra medarbetare.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder tilläggstjänster utöver ditt bistånd. Det kan röra sig om extra städ, tvätt och övriga hushållssysslor, ledsagning, promenader med mera.

Vi vänder oss till hemtjänstkunder i

Hela Huddinge kommun.

Tid på dygnet

Vi är verksamma mellan klockan 07.00 och 22.00.

Underleverantörer

Ja, utryckning på larm mellan klockan 07.00–22.00 utförs av Alminia AB.

Kontakta Enklare Vardag

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med Sania Widlund eller Fria Ros, 08-122 00 430.

Adress:
Skeppargatan 7 
114 52 Stockholm

Telefon: 08-122 00 430

E-post: info@enklarevardag.se

Enklare Vardags webbplats

Uppdaterad 6 juli 2017

Var informationen till din hjälp?