Eveo

Presentation av hemtjänstutföraren

Eveo grundades av släkt och vänner och har som verksamhetsidé att erbjuda personcentrerad hemtjänst med språklig och kulturell inriktning. Det betyder att Eveo: respekterar och helt arbetar efter individens egna värderingar, individuella krav med hänsyn till etnisk och kulturella bakgrund, utformar omsorgen flexibelt helt efter individens särskilda behov, ger omsorgstagaren makt över sin livssituation och en möjlighet att påverka sin vardag, samt skapar förutsättningar för individens inflytande och personliga utveckling.

I nära samverkan med kommun, primärvård, medarbetare, ideella organisationer, anhöriga och kunder har Eveo tagit fram funktionella helhetslösningar där kundernas personliga behov är i fokus. Målet är att leverera kvalitet genom hög personalkontinuitet och språkligt anpassad hemtjänst.

Eveo är godkänd hemtjänstutförare i nio kommuner i Stockholms län, däribland i Huddinge. Eveo bedriver dessutom en mångkulturell dagverksamhet i Sollentuna.

Eveo har kollektivavtal.

Profilering

Omsorgstagaren ska kunna prata sitt modersmål med Eveos personal. I dagsläget arbetar Eveo med ett 20-tal olika språk i verksamheten.

Eveo har specialistkompetens inom demens, stroke, palliativ vård och arbetar med kompetensgrupper inom sjukdomsområden som är relevanta för omsorgstagarnas behov. Eveo har ett mångkulturellt demensteam som särskilt utbildats för att ta hand om kunder som lider av demenssjukdomar.

Matservice

Om beslut finns om matlagning i hemmet tillagar Eveos personal mat efter omsorgstagarens preferenser och behov. Eveo tillhandahåller då ett veckoschema över måltider för att säkerställa en korrekt, smakrik och varierad kosthållning.

Eveo erbjuder även omsorgstagaren att få färdiga matlådor genom underleverantör.

Kompetens och erfarenhet

Eveo har en mångkulturell, engagerad och kompetent personalstyrka av utbildade vårdbiträden och undersköterskor. Kompetensutveckling går som en röd tråd genom Eveos verksamhet. Både personalchef och utbildningsansvarig jobbar övergripande för att stödja utvecklingen. Eveos verksamhetsledning har mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete.

Tilläggstjänster

Eveo tillhandahåller hushållsnära tjänster, såsom städning, snöskottning och tvätt.

Vi vänder oss till hemtjänstkunder i

Hela Huddinge kommun

Tid på dygnet

Vi är verksamma dygnet runt.

Underleverantörer

Nej, alla insatser utförs av Eveo.

Kontakta Eveo

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med Bilal Dogan på telefonnummer 076-887 68 08.

Adress: 
Diagnosvägen 7-9-11, 
gårdshus 5, 
141 53 Huddinge

Telefon: 08-559 25 003

E-post: info@eveo.se

Eveos webbplats

Uppdaterad 6 juli 2017

Var informationen till din hjälp?