Medihead AB

Presentation av utföraren

Medihead anpassar uppdragen efter varje individ och respekterar kundens religiösa och kulturella vanor. Vi kan anställa efter kundens behov och önskemål.

Vårt mål är att ge det bästa stödet och den servicen där du som kund eller anhörig är delaktig och får stöd på dina villkor.

Vår värdegrund går ut på att alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov med hänsyn till den personliga integriteten. Alla ska ges möjlighet att uppleva trygghet, självbestämmande, jämlikhet och meningsfullhet. All omsorg och service ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling. Allt arbete ska utgå ifrån den enskildes perspektiv och behov.

Medihead utför hjälp i hemmet, ledsagning och avlösning och har utfört hemtjänst till kunder i Stockholm sedan 2009. Vi har även kunskap och erfarenhet av boendestöd.

Profilering

Vår inriktning är att ge stöd av högsta kvalitet med hög kontinuitet på ditt språk och med respekt för dina religiösa och kulturella vanor.

Medihead riktar sig i första hand till kunder från persisk-, kurdisk- eller arabisktalande länder då vi har personal med den kulturbakgrunden

Matservice

Matlådor, samt måltid och matlagning i hemmet. Särskild specialisering på persisk, kurdisk och arabisk matkultur.

Kompetens och erfarenhet

All personal har lång erfarenhet inom vårdyrket, de flesta är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Ledningen har mer än 30 års erfarenhet inom vårdyrket.

Medihead har personal med särskild erfarenhet och kompetens inom den persiska, kurdiska och arabiska kulturen.

Tilläggstjänster

Hushållsnära tjänster i form av bland annat fönsterputs och storstädning.

Vi vänder oss till hemtjänstkunder i

Trångsund, Skogås och Vårby.

Tid på dygnet

Vi är verksamma dygnet runt.

Underleverantörer

Nej, alla insatser utförs av Medihead AB.

Kontakta Medihead AB

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med Eva-Therese Henriksson på telefonnummer 08-533 310 33.

Adress: 
Rågsvedstorget 5
124 65 Bandhagen

Telefon: 08-533 310 33

E-post: info@medihead.se

Mediheads webbplats

Uppdaterad 6 juli 2017

Var informationen till din hjälp?