Äldreomsorgens kvalitetspris

Äldreomsorgens kvalitetspris syftar till att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen.

Nomineringstiden har nu gått ut och det går inte längre att lämna fler nomineringar till årets prisutdelning.

Vinnaren utses av en jury som består av en representant för den politiska majoriteten, en representant från oppositionen samt två representanter från kvalitetsenheten på social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Nomineringarna har lämnats av kunder, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. För att bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit någon slags förbättring inom äldreomsorgen. Förbättringen ska ha bidragit till ökad kvalitet, ökad effektivitet, hållbar samhällsutveckling eller ha gjort arbetet enklare.

Priset på 10 000 kronor ska användas på ett sätt som kommer pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala aktiviteter. Prisutdelning äger rum under Seniorveckan i september.

Läs mer om vinnaren av årets kvalitetspris och övriga nominerade

Uppdaterad 8 september 2017

Var informationen till din hjälp?