Mobila teamet

Vi stöttar ungdomar 10 till 20 år

Mobila teamets fältsekreterare arbetar för att tidigt kunna fånga upp problem hos unga, och rör sig där barn och unga finns, till exempel i skolan, på fritidsgårdar och på nätet.

Mobila teamet arbetar förebyggande främst i, och tillsammans med, grundskolorna. Vi samarbetar med andra aktörer som arbetar för och med ungdomar såväl inom som utanför kommunen.

Du kan kontakta fältsekreterarna med dina egna frågeställningar. Vi genomför även riktade föräldramöten och föräldrastödsutbildningar.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?