AB Framnäsgruppen

I Framnäsgruppens alla verksamheter beaktas aktuell forskning inom området. Att hålla sig informerad och uppdaterad inom forskningen och att arbeta utifrån evidensbaserad praktik är en viktig del i att säkerställa behandlingsmetoders kvalité. Det är också viktigt med flexibilitet i val av metod och tillämpning eftersom rådgivarna möter en stor variation av problemställningar och behov hos de aktuella paren/familjerna. Inom Framnäsgruppens familjerådgivning har därför ett aktivt val skett om att inte ensidigt välja en metod i rådgivningsarbetet.

Samtliga har en beteendevetenskaplig eller en socionomexamen samt steg 1 och vidareutbildningar inom området. Tre är legitimerade terapeuter.

Våra terapeuter är även specialistutbildade inom bland annat systemteoretisk familjebehandling, kbt, sexologi, missbruk, våld i nära relationer, tonårsproblematik och skolfrånvaro.

Kontakta Framnäsgruppen

Adress:
Tulegatan 27
113 53 Stockholm

Telefontid:
Klockan  9.00 - 16.30.  Webbokning dygnet runt.

Mottagningstid:
Klockan 8.00 - 19.00

Telefon: 08-755 26 80

E-post: info@framnasgruppen.se

Uppdaterad 27 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?