Oasens dagliga verksamhet

Presentation av utföraren

Oasens dagliga verksamhet är till för dig som är äldre eller som har ohälsa och som har behov av ett lugnare arbetstempo där arbetsflödet och intensiteten är anpassat efter din förmåga. Du går förmiddag eller eftermiddag på Oasen.

Vi fokuserar på det goda samtalet och rörelse i vardagen. Alla aktiviteter utgår från din genomförandeplan.

Varje dag hälsar vi alla välkomna med en samling. Samlingen innehåller olika aktiviteter som almanackan och det goda samtalet. Enkla rörelser i vardagen är ett viktigt inslag, vi bollar och har fri dans.

Det finns flera aktiviteter att välja på som till exempel data, bakning, bild och form, spel, högläsning, temaarbeten, musik, kulturcafé, strimlingsjobb och återvinning.

Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet och möjlighet till insyn, utan vinstintresse. Vi erbjuder daglig verksamhet utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Stödet ges på ett sådant sätt att det stärker din tilltro till din egen förmåga.

Vårt mål är att din vardag på daglig verksamhet ska vara utvecklande och meningsfull. När du blir kund hos oss så får du en kontaktansvarig som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan.

Målgrupp

Oasens dagliga verksamhet är en daglig verksamhet för personkrets 1.

Mat och måltider

Eftersom du går halvdag på Oasen äter du ingen lunch på här. Vi äter ett enkelt mellanmål både på förmiddagen och på eftermiddagen.

Kommunikationer

Oasens dagliga verksamhet ligger i Flemingsberg. Du tar dig enkelt hit med pendeltåg. Det är gångavstånd från Flemingsbergs station till Oasen.

Kontakta Oasens dagliga verksamhet

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med enhetschef Mattias Sjöberg på telefonnummer 08-535 379 09. 

Adress:
Terapivägen 18 F 
141 56 Huddinge

Telefon: 08-535 305 25

E-post: mattias.sjoberg2@huddinge.se

Uppdaterad 30 juni 2017

Var informationen till din hjälp?