Solberga by

Presentation av utföraren

Solberga by är en ickevinstdrivande verksamhet som erbjuder kortidshem enligt LSS.

Vi är inspirerade av den antroposofiska människosynen vilket innebär att våra medarbetares främsta uppgift är att vara uppmärksam på varje barns inneboende förmåga och skapa förutsättningar för dem att uttrycka denna. Prioriterat är att genom alternativ kommunikation skapa förutsättningar för barnet att få en begriplig och hanterbar tillvaro.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Kommunikationshjälpmedel som möjliggör förståelse och delaktighet. Vi har även stall- och ridverksamhet.

Målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 8–17 år som ingår i personkrets 1, LSS.

Kompetens och erfarenhet

Merparten av personalen har många års erfarenhet av att ge stöd och service till funktionsnedsatta barn. Personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom bland annat autismspektrum, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Aktiviteter

Solberga by firar högtider och anordnar gemensamma aktiviteter som är mycket uppskattade av barnen. Det finns också ett brett utbud av fritidsaktiviteter i verksamhetens närhet, såsom badhus, kulturhus och vandringsstråk. Barnens önskemål är styrande för vad som erbjuds.

Tider för verksamheten

Verksamheten har öppet året om.

Kontakta Solberga by

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med enhetschef Carita Strandberg på telefonnummer 08-551 538 02.

Adress: 
Solberga 27
153 91 Järna

Telefon: 08-551 538 36

E-post: info@ solbergaby.se

Solberga bys webbplats

Uppdaterad 13 december 2016