Stiftelsen Mora park

Presentation av utföraren

Mora Park är kombinerad skola och boende för barn med särskilda behov. Vi har även en korttidsdel. Arbetet drivs utifrån ett antroposofiskt synsätt, vilket för oss innebär att se hela barnet, se det friska i barnet, samt att anpassa arbetet efter det individuella barnets behov.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Den antroposofiska människobilden ligger till grund för Mora parks arbete. Metodiken utgörs av Waldorf- och läkepedagogik som för oss bland annat innebär att utgå från varje individs behov.

Målgrupp

Korttidsverksamheten vänder sig till barn mellan 3–18 år. Vi tar emot personer med beslut enligt LSS och SoL.

Kompetens och erfarenhet

Personalen har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, inklusive utåtagerande barn och barn med speciella medicinska behov, till exempel epilepsi. Vi har även en konstpedagog knuten till verksamheten.

Aktiviteter

Vi försöker alltid att anpassa aktiviteterna efter barnens behov, men Mora park ligger naturskönt beläget i Järnas utkant vilket vi utnyttjar så mycket vi kan till att vara ute i naturen på olika aktiviteter. Vår lekplats "bygget" är populär som utgångspunkt för många aktiviteter.

Vi har även tillgång till ett fritids, med lekytor och leksaker för barn i olika åldrar och med olika behov.

Tider för verksamheten

Mora park har öppet måndag till fredag samt jämna helger. Vi har även möjlighet att ha övernattande barn.

Kontakta stiftelsen Mora park

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med Peggy Strobel på telefonnummer 08-558 070 88.

Adress:
Box 43
153 21 Järna

Telefon: 08-551 700 34

E-post: info@ morapark.se

Mora parks webbplats

Uppdaterad 13 december 2016