Till mobilversionen av huddinge.se

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel samt antidopningsarbete

Detaljhandel och servering med öl

Huddinge kommun för register över försäljningsställen för folköl. Förvaltningen utövar även tillsyn av försäljningsställen för folköl.

Definition av folköl

Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Den som säljer och/eller serverar öl ska anmäla detta till kommunen senast den dag försäljningen påbörjas. Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Vid förändring av ägarförhållanden ska detta meddelas kommunen senast då ägarförhållandet ändras. Ny anmälan ska skickas in.

Egentillsyn

Varje företag som bedriver detaljhandel med- eller servering av folköl är skyldigt att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen. För denna egenkontroll ska företaget ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

Försäljningsregler

Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Det ska vara tydligt märkt på försäljningsstället att det är 18-årsgräns. Märkning ska finnas vid kassan och vid varan. 

Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Den som säljer är ansvarig.

För att sälja folköl ska lokalen vara godkänd för livsmedelshantering. Livsmedelsutbudet ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror och frysmat samt konserver.

Tillsyn

Kommunen ska kontrollera att försäljningsbestämmelserna efterlevs. Kommunen ska även ta fram informationsmaterial och erbjuda utbildning. Om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs kan kommunen meddela föreläggande eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader.

Aktuella tillsynsavgifter

 • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 000 kr.
 • För detaljhandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 800 kr.
 • Handlare som både säljer folköl och tobak betalar en årlig tillsynsavgift på 1 500 kr.

Detaljhandel med tobak

Huddinge kommun för register över försäljningsställen för tobak. Förvaltningen utövar även tillsyn av försäljningsställen för tobak.

Definition av tobak

Som tobak räknas alla produkter som innehåller tobak. Det är cigaretter, snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller, råtobak med mera.

Anmälningsplikt

Den som säljer  tobak ska anmäla detta till kommunen senast den dag försäljningen påbörjas. Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Vid förändring av ägarförhållanden ska detta meddelas kommunen senast då ägarförhållandet ändras. Ny anmälan ska skickas in.

Egenkontroll

Varje företag som bedriver detaljhandel med tobak är skyldigt att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen av tobak. För denna egenkontroll ska företaget ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av tobak för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. 

Det ska också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs. Vilka åtgärder det är ska framgå av programmet. Särskild vikt ska läggas på ålderskontrollen och risken för langning.

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

Försäljningsregler för tobak

Man får inte sälja cigarettpaket med mindre än 19 cigaretter.

Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Det ska vara tydligt märkt på försäljningsstället att det är 18-årsgräns. Märkning ska finnas vid kassan. Distansförsäljning genom postorder eller internet och försäljning från tobaksautomat eller andra former av självbetjäning omfattas också. Distansförsäljning av tobak kan inte tillåtas med mindre än att säljaren kan försäkra sig om att köparen är över 18 år.

Ingen reklam om tobak får riktas ut från butiken. 

Tobak måste ha varningstext på svenska och vara avsedd för försäljning i Sverige. Försäljning av tobaksvaror som saknar eller har felaktiga varningstexter är olagligt.

Försäljning av tobak från varuautomater är inte tillåten annat än om automaten är uppställd i en lokal dit minderåriga inte har tillträde eller automaten kan bevakas kontinuerligt. Automater utomhus eller utom synhåll för expediterna vid kassorna i en butik är inte tillåtna.

Tillsyn

Kommunen och polisen kontrollerar att försäljningsbestämmelserna efterlevs. Kommunen ska även ta fram informationsmaterial och erbjuda utbildning.

Aktuella tillsynsavgifter

 • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 000 kr.
 • För detaljhandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 800 kr.
 • Handlare som både säljer folköl och tobak betalar en årlig tillsynsavgift på 1 500 kr.

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket.

För mer information och anmälningsblanketter, besök Läkemedelsverkets webbplats för försäljning av receptfria läkemedel.

Tillsynsavgift

Kommunen utövar tillsyn över samtliga butiker som säljer receptfria läkemedel. För detta tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift på 700 kronor.

Dekal åldersgräns vid köp av tobak

Under hösten 2015 tog Huddinge kommun precis som i fjol hjälp av ungdomar som är strax över 18 år och ser unga ut för att testa om det går att köpa tobak utan att visa legitimation i butiker i Huddinge. Kontrollköpen är en del i vår tillsyn av handlare som säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel. En av de viktigaste uppgifterna som tillsynsmyndighet är att se till att ungdomar under 18 år inte får handla.

Kontrollköpen görs i tre etapper, två gånger per år. Den första etappen i vinterns kontrollköp är nu genomförd och resultaten är goda. Resultatet av kontrollköpen visar att samtliga testade butiker kontrollerade legitimation vid försäljning av folköl och hela 86 procent av handlarna kontrollerade legitimation jämfört med i våras då endast 6o procent av handlarna kontrollerade legitimation. ­

Att en handlare inte ber om legitimation vid kommunens kontrollköp kan inte leda till någon åtgärd utifrån lagstiftningen, men däremot kan man få ha ett samtal med kommunen om regelverket kring försäljningen och varför det är viktigt att ungdomar inte får köpa folköl och tobak. Den ordinarie tillsynen kommer dessutom att öka där vi vet att det har funnits brister.

Känner du till att en handlare i kommunen säljer tobak eller folköl till personer under 18 år? Här kan du anmäla det och hjälpa oss i vår tillsyn

Proaktivt arbete mot dopning på träningsanläggningar i kommunen 

I samarbete med polisen i Huddinge kommer kommunen att genomföra ett antal oanmälda dopningskontroller på vissa träningsanläggningar i Huddinge under hösten. 

Med dopning menas missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel som missbrukas för att öka musklernas styrka och volym. Det är så kallade AAS-preparat och innehåller syntetiskt testosteron med två huvudsakliga effekter:

 • Anabol effekt som ger tillväxt av muskelmassa och styrka.
 • Androgen effekt som leder till djupare röst och skägg- och hårväxt under puberteten.

AAS tas oftast i cykler som kallas för "kurer", en kur är sex till tolv veckor som följs av ett längre uppehåll. Efter en avslutad kur är det vanligt att ta andra läkemedel i förhoppning om att motverka eller lindra biverkningar. Men självmedicinering kan förvärra biverkningar. 

Några vanliga tecken på AAS-missbruk:

 • Snabb viktökning muskelutveckling på kort tid 
 • Nytillkommen akne
 • Gynekomasti (bröstkörtelförstoring)
 • Striae (hudbristningar)
 • Testikelatrofi (minskade testiklar) 
 • Ökad kroppsbehåring och/eller håravfall på huvudet
 • Nedstämdhet eller depression
 • Fixering vid kost och träning
 • Humörsvängningar 
 • Sömnproblem

Vem missbrukar dopningsmedel och varför?

AAS är vanligast bland män i åldern 18-35 år som styrketränar. Debuten sker ofta i 20- årsåldern. Det finns många motiv för ett missbruk av AAS. Det vanligaste skälet som anges är att man vill ha en snyggare kropp, gärna så fort och enkelt som möjligt.  

Många upplever att självkänslan ökar i takt med att man blir starkare och större.  AAS är en snabb och mycket effektiv genväg till en större kropp. Men risken att få fysiska och psykiska biverkningar är stor. Vilka biverkningar en får beror på individuella arvsanlag, ålder, kön, dos och hur länge man tagit preparaten. Det som fungerar för en person kan för en annan ge mycket svåra biverkningar. 

Läs mer om dopning på dopningsjouren.se

 • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!