Till mobilversionen av huddinge.se

Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier är energibärare används för att transportera kyla i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier kan innehålla ämnen som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

Vad krävs av mig som är ansvarig?

Du som är ansvarig för anläggningar med köldmedier ska se till att lagar och bestämmelser följs. Lagen innebär att alla ska göra en läckagekontroll och att du behöver föranmäla installation av köldmedieaggregat om totalt 10 kilo eller mer.

Föranmälan

Föranmäl installation av köldmedieaggregat om totalt 10 kilo eller mer till miljötillsynsavdelningen:

Huddinge kommun
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Läckagekontroll

Alla aggregat med en köldmediemängd på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras varje år för att upptäcka läckor. Att göra kontrollen kräver särskild behörighet. Hör efter med branchorganisationen hur du kan få hjälp.

Vilka köldmedier gäller detta?

Det här gäller köldmedier med beteckningarna CFC, HCFC och HFC. Om du är osäker på vad du har för typ av köldmedier så kan du kontakta företaget som installerade aggregaten.

Hit skickar du rapporten

Rapporten skickas in senast den 31 mars till:

Huddinge kommun
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!