Till mobilversionen av huddinge.se

Köldmedier

Här kan du läsa om vad köldmedier är och vilket lagstiftning det är som gäller. Köldmedier används för att transportera kyla i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmediet kan bestå av ämnen som är negativa för ozonskiktet eftersom de bryter ner det (CFC och HCFC) eller som bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC).

Lagstiftning

Verksamhetsutövare som har anläggning med köldmedier har huvudansvaret för att gällande bestämmelser följs.  Lagstiftning för köldmedier är bland annat:

  • F-gas förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser) som sedan den 4 juli 2007 gäller i hela Europa, samt 
  • den svenska förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, som är ett komplement till F-gas förordningen och som gäller sedan den 1 januari 2008.
  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!