Till mobilversionen av huddinge.se

Nätverk och organisationer

Huddinges näringsliv och Huddinge kommun är aktiva i olika föreningar och samverkansorgan som utvecklar näringslivet. Här är en länklista till dessa. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Arena Huddinge

Arena Huddinge är ett samarbetsforum finansierat av Huddinge kommun och näringslivet. Uppgiften är att utveckla Huddinge till en stark näringslivskommun samt att öka kunskapen om Huddinge som en viktig del av Stockholm. Arena Huddinge bidrar till näringslivsutveckling som präglas av god dialog, gott företagsklimat, samt en fortsatt stark position av ung företagsamhet.
www.arenahuddinge.se

Arena 143

Arena 143 är Vårby gårds arbetsplats för entreprenörer i alla stadier av sitt företagande. Behöver du en kontorsplats eller rådgivning. Då är det till oss du ska komma!

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.
www.stockholmbusinessregion.se

Företagarna i Huddinge

Företagarna vänder sig till dem som äger och driver företag. Företagarna i Huddinge är en lokal samtalspartner i näringslivsfrågor genom en aktiv dialog med Huddinge kommun, och arbetar för att göra det enklare att äga och driva företag i Huddinge.

foretagarna.se/huddinge

Handelskammaren Huddinge

Handelskammaren Huddinge driver lokala näringspolitiska frågor i Huddinge. Handelskammaren för näringslivets talan gentemot kommunen genom en regelbunden och aktiv dialog.
chamber.se/?id=31317

Karolinska Institutet Science Park

Karolinska Institutet Science Park är ett initiativ av Karolinska Institutet (KI) som ger mogna eller nystartade företag möjlighet att etableras nära den akademiska forskningen och utbildningen.
sciencepark.ki.se/

Kungens Kurva Företagarförening

Företagarföreningen i Kungens Kurva utvecklar varumärket Kungens Kurva och marknadsför området tillsammans med andra aktörer. Föreningen samordnar också praktiska frågor kring säkerhet, personal och nätverk.
www.kungenskurva.se/

Länna företagarförening

Länna företagarförening samordnar frågor som rör förvaltning och utveckling av Länna företagsområde.
www.lffinfo.se/

NyföretagarCentrum Huddinge

NyföretagarCentrum Huddinge ger dig som funderar på att starta eget företag – eller som startat de senaste tre åren – kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.
www.nyforetagarcentrum.se/huddinge

Stockholm Business Region (SBR)

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. I SBR samverkar man med näringslivet, universitet och högskolor, Stockholms stads övriga verksamheter, andra kommuner samt statliga myndigheter.
www.stockholmbusinessregion.se
www.investstockholm.com (in english)

Verksamt.se

Information och tjänster från myndigheterna - Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket - för dig som driver eller vill starta företag. 
www.verksamt.se

Visitstockholm.com

Visitstockholm.com är Stockholms officiella besöksguide på nätet. Visitstockholm.com ägs av Stockholm Visitors Board AB, som marknadsför Stockholm som turistdestination under det gemensamma varumärket "Stockholm - the Capital of Scandinavia”.
www.visitstockholm.com

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finnansering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. En viktig del av Vinnovas verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer inom innovationssystemet.
www.vinnova.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att fler ska kunna förverkliga sina affärsidéer, genom att stödja utveckling av företag och förenkla att bli samt vara företagare. Tillväxtverkets insatser kan delas in i fyra områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning, enklare företagande och utvalda områden.  Främjande av kvinnors företagande, företagare med utländsk bakgrund, socialt företagande och effektivare start av företag är några av de program som Tillväxtverket har.  
www.tillvaxtverket.se

Coompanion

Kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta eget företag tillsammans - kooperativt företag, småföretagarsamverkan, affärsnätverk eller socialt företag.
www.coompanion.se

IFS rådgivning

IFS rådgivning är ett särskilt kompetensområde inom Almi Företagspartner. Vi vänder oss till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver ett företag. Även innovatörer och uppfinnare är välkomna att utnyttja vår kompetens och våra tjänster. Vi erbjuder både rådgivning och finansiering.
www.almi.se/ifs-radgivning

Drivhuset

Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden.
www.drivhuset.se/stockholm

HBC - Huddinge business club

HBC är en mötesplats för spännande affärsmöjligheter. Som medlem i gruppen får du ständigt nya tips på spännande affärer. Som gäst, ges du möjlighet att presentera din verksamhet i kort och samtidigt lyssna till andra intressanta affärsupplägg.
www.huddingebc.se

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

På gång

Se fler händelser