Till mobilversionen av huddinge.se

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2030

Fokus i Översiktsplan 2030 är levande stadsmiljöer och bevarande av naturområden.

Se film och läs mer om översiktsplanen

Huddinge bygger

Nu har vi satt spaden i jorden för att bygga framtidens Huddinge. Efter en period av tillväxt och noggrann planering har vi bytt skissblocken mot bygghjälmar.

Huddinge bygger

Arbeten i Flemingsberg

Just nu pågår ett intensivt byggande i Flemingsberg som påverkar dig som bor, arbetar eller passerar.

Upprustning av Gula gången och Flemingsbergsparken

2016-08-25

Nya bostäder byggs utmed Hälsovägen och fler människor kommer att röra sig i området. Tack alla ni som tyckt till om Flemingsbergsparken och Gula gången. Era synpunkter är nu sammanställda i en rapport.

Förslag på nytt shoppingcenter och Ikeavaruhus i Kungens kurva

2016-08-09

Nu kan du tycka till om ett förslag på detaljplan som föreslår ett nytt shoppingcenter och Ikeavaruhus i Kungens kurva. Förslaget, som är på samråd fram till 31 augusti, innebär också bättre möjligheter att gå och cykla i området.

Eldningsförbud i hela Stockholms län

2016-07-25

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk i skog och mark. Det innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåtet.

Information om eventuella föroreningar i Ågesta

2016-07-15

Vid en provtagning 2015 påträffade Stockholm Vatten föroreningar av PFAS i avloppsvatten i Ågesta. Man misstänkte då att det rörde sig om PFAS-förorenat grundvatten från Ågesta övningsfält som trängt in i avloppsnätet.

Nyhetsarkivet

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress

Servicecenter
Sjödalstorget 13
141 47 Huddinge

Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Besökstider
Måndag-onsdag kl 9.00-17.00
Torsdag kl 11.30-18.30
Fredag kl 9.00-15.00

Telefontider
Måndag – Onsdag 8-17
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8-15

Öppettider samhällsvägledning


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

E-tjänster och blanketter