Till mobilversionen av huddinge.se

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2030

Fokus i Översiktsplan 2030 är levande stadsmiljöer och bevarande av naturområden.

Se film och läs mer om översiktsplanen

Huddinge bygger

Nu har vi satt spaden i jorden för att bygga framtidens Huddinge. Efter en period av tillväxt och noggrann planering har vi bytt skissblocken mot bygghjälmar.

Huddinge bygger

Arbeten i Flemingsberg

Just nu pågår ett intensivt byggande i Flemingsberg som påverkar dig som bor, arbetar eller passerar.

Njut av fem upprustade badplatser

2016-06-21

I sommar kan du spendera lata dagar på upprustade Gömmarenbadet, Lännabadet, Stortorpsbadet, Badudden och Mörtviksbadet. Alla fem har fått nya cykelställ, informationsskyltar, bänkar, soptunnor och kärl för engångsgrillar.

Båtbryggor i Drevviken

2016-06-17

Kommunen har identifierat ett behov av fler platser för förvaring av båt vid brygga längs med den del av Drevvikens strandlinje som gränsar till Huddinge kommun. Ta del av broschyren "Båtbryggor i Drevviken".

Färdigutbyggda gator i Vidja

2016-06-14

Lagom till sommaren är gatorna färdigutbyggda i fritidshusområdet Vidja etapp 1.

Upprustning av Gula gången och Flemingsbergsparken

2016-06-14

Nya bostäder byggs utmed Hälsovägen och fler människor kommer att röra sig i området. Tack alla ni som tyckt till om Flemingsbergsparken och Gula gången. I sommar startar arbetet med att sammanställa era synpunkter.

Nyhetsarkivet

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress

Servicecenter
Sjödalstorget 13
141 47 Huddinge

Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Besökstider
Måndag-onsdag kl 9.00-17.00
Torsdag kl 11.30-18.30
Fredag kl 9.00-15.00

Telefontider
Måndag – Onsdag 8-17
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8-15

Öppettider samhällsvägledning


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

E-tjänster och blanketter