Till mobilversionen av huddinge.se

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2030

Fokus i Översiktsplan 2030 är levande stadsmiljöer och bevarande av naturområden.

Se film och läs mer om översiktsplanen

Huddinge bygger

Nu har vi satt spaden i jorden för att bygga framtidens Huddinge. Efter en period av tillväxt och noggrann planering har vi bytt skissblocken mot bygghjälmar.

Huddinge bygger

Arbeten i Flemingsberg

Just nu pågår ett intensivt byggande i Flemingsberg som påverkar dig som bor, arbetar eller passerar.

Eldningsförbud i hela Stockholms län

2016-07-25

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk i skog och mark. Det innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåtet.

Information om eventuella föroreningar i Ågesta

2016-07-15

Vid en provtagning 2015 påträffade Stockholm Vatten föroreningar av PFAS i avloppsvatten i Ågesta. Man misstänkte då att det rörde sig om PFAS-förorenat grundvatten från Ågesta övningsfält som trängt in i avloppsnätet.

Upprustning av Gula gången och Flemingsbergsparken

2016-07-04

Nya bostäder byggs utmed Hälsovägen och fler människor kommer att röra sig i området. Tack alla ni som tyckt till om Flemingsbergsparken och Gula gången. Redan nu finns fler sittplatser i området och i sommar startar arbetet med att sammanställa era synpunkter.

Beläggningsarbete vid Hageby allé

2016-06-29

Onsdagen den 29 juni  fräses asfalt bort på Hageby allé, från Glömstavägen fram till 50 meter söder om Hagebyslingan. Arbetet beräknas vara klart till kl 06.00 den 30 juni.

Måndag den 4 juli sker nyasfaltering av sträckan.

Nyhetsarkivet

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress

Servicecenter
Sjödalstorget 13
141 47 Huddinge

Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Besökstider
Måndag-onsdag kl 9.00-17.00
Torsdag kl 11.30-18.30
Fredag kl 9.00-15.00

Telefontider
Måndag – Onsdag 8-17
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8-15

Öppettider samhällsvägledning


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

E-tjänster och blanketter