Till mobilversionen av huddinge.se

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2030

Fokus i Översiktsplan 2030 är levande stadsmiljöer och bevarande av naturområden.

Se film och läs mer om översiktsplanen

Huddinge bygger

Nu har vi satt spaden i jorden för att bygga framtidens Huddinge. Efter en period av tillväxt och noggrann planering har vi bytt skissblocken mot bygghjälmar.

Huddinge bygger

Arbeten i Flemingsberg

Just nu pågår ett intensivt byggande i Flemingsberg som påverkar dig som bor, arbetar eller passerar.

Känner du en miljöhjälte?

2016-09-20

En lärare som engagerat klassen i klimatfrågan, en granne som dragit igång komposter för föreningen, eller ett barnbarn som satt upp fågelholkar i naturreservaten. Vem känner du som gjort en insats för natur och miljö? Nominera till Huddinges miljöpris!

Vad vill du kunna göra vid Trehörningen?

2016-08-26

Sjön Trehörningen ska få ett nytt kombinerat område för dagvattenrening och friluftsliv. Nu har du chansen att komma med förslag på hur området samtidigt ska vara trivsamt för dig. Kanske önskar du en grillplats, ett utegym eller en koja?

Upprustning av Gula gången och Flemingsbergsparken

2016-08-25

Nya bostäder byggs utmed Hälsovägen och fler människor kommer att röra sig i området. Tack alla ni som tyckt till om Flemingsbergsparken och Gula gången. Era synpunkter är nu sammanställda i en rapport.

Eldningsförbud i hela Stockholms län

2016-07-25

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk i skog och mark. Det innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåtet.

Nyhetsarkivet

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress

Servicecenter
Sjödalstorget 13
141 47 Huddinge

Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Besökstider
Måndag-onsdag kl 9.00-17.00
Torsdag kl 11.30-18.30
Fredag kl 9.00-15.00

Telefontider
Måndag – Onsdag 8-17
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8-15

Öppettider samhällsvägledning


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

E-tjänster och blanketter