Till mobilversionen av huddinge.se

Bygglov

Pojke som snickrar.
Foto: Lars Owesson

Just nu lång väntetid - vi arbetar för fullt och ärenden tas i tur och ordning

Just nu är det lång väntetid för tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Våra inspektörer arbetar för fullt men trycket är stort och ärendena tas i tur och ordning utifrån när begäran om samråd har inkommit.

Öppet Hus

Öppet Hus, kommunens mottagning för hjälp inför en bygglovsansökan, har öppet klockan 16.00-18.00 på torsdagar. Vi har en rikttid om max 10 minuter per besök och i mån av plats. När antalet tider är slut har vi inte möjlighet att ta emot fler besök.

Observera att det kan ta upp till 10 veckor att få beslut efter att ansökan är komplett. Vi meddelar när ansökan är komplett.

Våra telefontider

Våra telefontider är tisdag och torsdag kl 13.00-15.00 och onsdag och fredag mellan klockan 10.00-1200. Du når oss på tel: 08-535 363 00.

Fax: 08-535 366 10- E-post: bygglov@huddinge.se

"Attefallshus" och andra bygglovbefriade åtgärder

Riksdagen har fattat beslut om nya regler för komplementbyggnader, så kallade Attefallshus - mindre bostäder, tillbyggnader och takkupor gällande bygglov. Lagändringarna började gälla den 2 juli 2014.

Läs mer om bygglovbefriade åtgärder och "Attefallshus"

Bygga nytt eller bygga om

Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver hur stor byggrätten är. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till vegetation och natur.

Råd vid bygglov

Kontakta kommunens bygglovsavdelning i god tid så får du råd om till exempel vad som kräver bygglov. Det är också där du lämnar in din ansökan. Du kan även vända dig till din kommun om du vill titta på alla områdes-, stads- och byggnadsplaner. När en ansökan lämnas in prövar man att åtgärden inte strider mot fastställda planer, annan gällande lagstiftning samt uppfyller de yttre estetiska kraven.

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Öppet hus på bygglovsavdelningen

Torsdagar 16.00-18.00

Besökstiden är till för nya ärenden, för pågående ärenden kontakta din handläggare.

Telefontider

För allmänna frågor om bygglov, ring Servicecenter:
08- 535 301 00

För frågor om ditt specifika bygglovärende, ring bygglovsavdelningen:
08-535 363 00

Bygglovsavdelningens telefontider är:

tisdag och torsdag
13.00-15.00

onsdag och fredag
10.00-12.00

E-post: bygglov@huddinge.se