Till mobilversionen av huddinge.se

Bygglov

Pojke som snickrar.
Foto: Lars Owesson

Bygglovsavdelningen stängd torsdag förmiddag den 1 december

Torsdag den 1 december mellan klockan 9.00-13.00 är bygglovsavdelningen stängd. Kontakta gärna servicecenter för allmänna frågor om bygglov. Du når servicecenter på telefonnummer 08-535 301 00.

Öppet Hus

Öppet Hus, kommunens mottagning för hjälp inför en bygglovsansökan, har öppet klockan 16.00-18.00 på torsdagar. Vi har en rikttid om max 10 minuter per besök och i mån av plats. När antalet tider är slut har vi inte möjlighet att ta emot fler besök.

Observera att det kan ta upp till 10 veckor att få beslut efter att ansökan är komplett. Vi meddelar när ansökan är komplett.

Så kontaktar du oss

För frågor om ditt specifika bygglovärende, kontakta din handläggare per mail eller telefon. Handläggarens uppgifter finns i det brev du har fått från oss.

För allmänna frågor om bygglov, ring servicecenter på: 08- 535 301 00 eller maila bygglov@huddinge.se

"Attefallshus" och andra bygglovbefriade åtgärder

Riksdagen har fattat beslut om nya regler för komplementbyggnader, så kallade Attefallshus - mindre bostäder, tillbyggnader och takkupor gällande bygglov. Lagändringarna började gälla den 2 juli 2014.

Läs mer om bygglovbefriade åtgärder och "Attefallshus"

Bygga nytt eller bygga om

Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver hur stor byggrätten är. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till vegetation och natur.

Råd vid bygglov

Kontakta kommunens bygglovsavdelning i god tid så får du råd om till exempel vad som kräver bygglov. Det är också där du lämnar in din ansökan. Du kan även vända dig till din kommun om du vill titta på alla områdes-, stads- och byggnadsplaner. När en ansökan lämnas in prövar man att åtgärden inte strider mot fastställda planer, annan gällande lagstiftning samt uppfyller de yttre estetiska kraven.

Beställ kartmaterial i god tid

Under mitten av november byter Huddinge kommun kartsystem till ett modernt och dynamiskt verktyg anpassat för dagens verksamhet inom kartproduktion.  Bytet kommer att påverka alla kart- och mättjänster. Läs mer här.
  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

  • Natur- och byggnadsförvaltningen
    Bygglovsavdelningen
    Sjödalsvägen 29, Huddinge

Så kontaktar du oss

För frågor om ditt specifika bygglovärende, kontakta din handläggare per mail eller telefon. Handläggarens uppgifter finns i det brev du har fått från oss.

För allmänna frågor om bygglov, ring servicecenter och välj knappval nummer fyra:
08-535 300 00

För allmänna frågor kan du mejla till bygglov@huddinge.se.