Till mobilversionen av huddinge.se

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få din ekonomi att gå ihop? Behöver du hjälp med att göra en budget? Huddinge servicecenter ger dig praktiska råd.

Huddinge servicecenter ger råd och tips om vad du kan göra för att komma tillrätta med din ekonomiska situation. Rådgivningen är kostnadsfri och inga uppgifter förs vidare utan ditt medgivande.

Det här kan du få hjälp med: 

  • sammanställning av din ekonomi och hushållsbudget
  • beräkning av betalningsförmåga
  • kartläggning av skulder
  • diskussion kring möjliga lösningar och utvägar        
  • förhandling med fordringsägare
  • information om skuldsaneringslagen
  • praktisk hjälp med ansökan om skuldsanering
  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

Kontakta oss

Budget- och skuldrådgivare Konstantina Mihaylova
konstantina.mihaylova@huddinge.se