Till mobilversionen av huddinge.se

Utbildning och barnomsorg


Fyra flickor som ska börja i förskoleklass
Foto: Ingemar Lindewall

Maxtaxan i förskola, familjedaghem och fritids höjs den 1 juli

2015-06-26

Från och med den 1 juli 2015 kommer hushåll som har en sammanlagd inkomst över 42 000 kronor i månaden att få betala en högre avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem. Det beror på att Skolverket då höjer inkomsttaket från 42 000 kronor till 42 890 kronor. Framöver kommer inkomsttaket att indexeras varje år av Skolverket och avgiften kommer att regleras efter det. 

Pappersblanketterna tas bort vid ansökan om skolskjuts, terminskort och konto i Skola24

2015-06-26

Från och med den 1 augusti kommer pappersblanketterna för att ansöka om skolskjuts, terminskort och konto i Skola24 att sluta användas. Vi hänvisar istället till e-tjänsterna för Skola24  och skolskjuts/terminskort.  

Huddinge anordnar sommarskola för nyanlända

2015-06-22

Till sommaren anordnar Huddinge kommun för första gången sommarskola för nyanlända. Sommarskolan är ett samarbete mellan tre förvaltningar för att ge nyanlända ungdomar en väg in i skolan och samhället.  

Återremittering av ärendet gällande omorganisation av skolor i Skogås-Trångsund

2015-06-17

Grundskolenämnden beslutade vid sitt möte den 16 juni att förslaget till omorganisation av skolorna i Skogås-Trångsund, delvis ska återremitteras för komplettering. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att till nästa möte komplettera ärendet med underlag rörande kvalitet, trygghet och resultat.

Ange tre önskemål istället för fem när du ansöker om förskoleplats

2015-06-17

Vårdnadshavare ska kunna ange tre önskemål i sin ansökan om förskoleplats, istället för fem önskemål som gäller nu. Den som får ett av sina tre önskemål kommer då automatiskt att tas bort från kön till övriga önskemål. Ändringen kommer att börja gälla från och med den 3 augusti. 

Nyhetsarkivet

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
(mittemot McDonalds)
Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Öppettider besök

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 9.00-15.00  

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8.00-15.00 

Öppettider samhällsvägledning
Besökstider Bygglovsavdelningen


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag