Trångsundsskolan

Trångsundsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Trångsund.

Vi har cirka 750 elever och 100 vuxna i ett naturnära område. Skolan består av ett antal byggnader som ligger nära naturen. Här arbetar vi med olika arbetssätt efter elevernas behov.

Skolans värderingar beskrivs genom tre ledord som präglar vårt dagliga arbete:

  • Goda relationer
  • Tillit
  • Lugn och ro

Livskunskap finns i på schemat som ett obligatoriskt ämne med egna lektioner 60 min i veckan. All personal och alla elever utbildas kontinuerligt i ämnet. På skolan finns en grupp pedagoger som ansvarar för att utbilda personalen i värdegrundsfrågor. Det råder god stämning och skolan har höga siffror resultatmässigt.

Skolan har en åldersblandad verksamhet i två enheter. 
På enheten Växthuset och arbetar man med utomhuspedagogik i åldersblandade grupper från förskoleklass till årskurs 9. Växthuset arbetar mot målen i läroplanen både utomhus och inomhus. Klasserna är indelade enligt F-3, 4-6 och 7-9.

Regnbågen är vår åldersblandade enhet vars undervisning i åk 4-9 till viss del inspireras av montessoripedagogiken. På Regnbågen finns klasser från F till årskurs 9. Klasserna är indelade enligt F-1, 3-3, 4-6 och 7-9.

Trångsundsskolan har även en åldershomogen enhet från F till årskurs 9. Dessa klasser finns i två paralleller.

Trångsundsskolan har fem olika avdelningar för förskolebarn till årskurs 6: Tellus, Kometen, Satellit, Vintergatan och Galaxy. Öppning och stängning har vi i skolans matsal. Våra fritidshem har öppet klockan 06.30-18.00. Frukosten för fritidsbarnen serveras i skolans matsal från 07.15 till 07.30 och då är en av fritidspersonalen med barnen. Efter 07.30  ansvarar matsalspersonalen för frukosten till de övriga eleverna i skolan.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Dokument

Kontakt