Skansbergsskolan

Skansbergsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Segeltorp.

Skansbergskolan startade sin verksamhet hösten 2014. Från och med 2018 består skolan av 4 klasser i åk F-3. På skolan går idag ca 100elever. Skolgården är helt ny och mycket tilltalande för lek och andra aktiviteter.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och två biträdande rektorer. Rektor har det övergripande ansvaret, medans biträdande rektorer, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. Skolan tillsammans med Långsjöskolan är organiserad i fyra pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På fritids finns en samordnare/fritidsutvecklare för enheten.

Kontakt

Värnvägen 27, 141 85 Segeltorp