Förskoleklass

På Skansbergsskolan har vi en förskoleklass med ca 25 elever. I Klassen arbetar tre pedagoger med många års erfarenhet, de ansvarar de för verksamheten och gör det i nära samarbete med övriga pedagoger på skolan samt med fritidshemmet.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassens verksamhet obligatorisk för alla barn som fyller sex år under året. Förskoleklassens uppdrag är att fungera som en bro mellan förskolan och skolan, där förskoleklassens arbetssätt och pedagogik kännetecknas av en kombination mellan de två skolformerna.

Uppdaterad 15 februari 2023

Var informationen till din hjälp?