Frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev ska alltid göras av vårdnadshavare och meddelas varje dag. Om elever saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare för att kontrollera frånvaron.

Sjukanmälan sker via Skola24 där du loggar in med e-legitimation. 

Du kan även sjukanmäla på telefon 0515-777 600

Ledighetsansökan

Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för särskilda angelägenheter. Ansökan blir nu digital och görs i Skola 24. Ansökan måste göras senast 14 dagar före planerad ledighet, annars är det inte möjligt i systemet. Ledighetsansökan i pappersform kommer att fasas ut under höstterminen. Mentor får bevilja ledighet för högst fem dagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl, får rektor eller biträdande rektor bevilja längre sammanhängande ledighet än fem dagar. Inga ledigheter beviljas under tid för nationella prov. 

 

Blankett för ansökan om ledighet för elev i grundskolan, hittar du i Huddinge kommuns e-tjänstportal, klicka sedan på Grundskola.

Till blanketter och E-tjänster

Uppdaterad 15 februari 2023

Var informationen till din hjälp?