Fritidshem

Skansbergsskolans fritidshem

Skansbergsskolan

Telefon: 08-535 331 40

Skansbergsskolans fritidshem

I detta informationshäfte kan du läsa mer om hur vår fritidsverksamhet är organiserad

 

Fritids säsongshjul består utav 5 säsonger som alla bryts av vid lov.

 

Vi planerar vår verksamhet efter säsonger och lov!

Varför organiserar vi verksamheten på detta sätt?

För att kunna erbjuda en verksamhet som…

  • är varierad och anpassad efter barnens behov och intressen för stunden
  • möjliggör planeringar efter årstider och högtider
  • är utvärderingsbar och påverkbar för barnen
  • möjliggör att barnen på ett naturligt sätt kan visa upp vad de gjort på sin  ”fria skoltid” genom t.ex. vernissage, uppträdanden och turneringsfinaler i samband med säsongsavslutningen.

Säsongsbrev

Här kan du läsa mer om vad som händer på fritids under säsong 2.

Lovbrev

Nedan kommer du att hitta information inför kommande lov.

Informationstavla

I dokumentet nedan hittar ni information om skolornas arbetsplatsträff den 24 februari samt kommande sportlov 28/2-4/3.

Mer information i detta dokument

Skola24

Skola24 - Fritids

Information om Skola24 - Fritids

Registrera schema i Skola24

För att vi ska kunna göra en bra personalplanering behöver vi veta ditt barns omsorgstider. Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekt schema till skolan. Enligt Huddinge kommuns regler för skolbarnsomsorg skall barnets omsorgstid utgå från föräldrarnas arbetstid/studieomfattning. Ni registrerar ert barns schema i skola24 under fliken “vistelsetid” -  registrera schema.

https://www.skola24.com/support/forskolafritidshem/manualer/vardnadshavare/#2.1registreraschema

 

Uppdaterad 28 mars 2023

Var informationen till din hjälp?