Om skolan

Skansbergsskolan tillhör Segeltorpsskolan rektorsområde sedan 1 augusti 2022. Rektorsområdet består av tre grundskolor, Långsjöskolan F-3, Skansbergsskolan F-3 och Segeltorpsskolan 4-9.

Skansbergsskolan är en skola med ca 100 elever från förskoleklass till årskurs 3, åldersintegrerad fritidsverksamhet och eget tillagningskök. Idrottsundervisningen bedrivs på Långsjöskolan och slöjdundervisningen bedrivs på Segeltorpsskolan, där fullutrustade salar för de praktiska ämnena finns.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och tre biträdande rektorer. Rektor har det övergripande ansvaret, medan biträdande rektorer, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. Skolan är organiserad i två pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

Skolan arbetar utifrån de styrdokument, där skolans formella uppdrag formuleras i Skollagen, LGR 22, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem”. Utifrån dessa övergripande styrdokument har skolorna formulerat ett systematiskt kvalitetsarbete, en plan mot kränkande behandling, Elevhälsoplan, Utrymningsplan och Krisplan.

Skansbergskolan genomsyras av att alla tar personligt ansvar och visar det genom att vi är hjälpsamma, engagerade och har höga förväntningar på varandra.

Uppdaterad 18 mars 2024

Var informationen till din hjälp?