Om skolan

Idag är det ca 100 elever som går på Skansbergsskolan. Vi är en F-3 skola, med eget tillagningskök.

Skolan arbetar utifrån de styrdokument, där skolans formella uppdrag formuleras i Skollagen, LGR 11, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem”.

Utifrån dessa övergripande styrdokument har skolorna formulerat en Verksamhetsplan, Plan mot kränkande behandling, Trygghetsplan, Brandplan och Krisplan.

Skansbergskolan genomsyras av att alla tar personligt ansvar och visar det genom att vi är hjälpsamma, engagerade och har höga förväntningar på varandra.

Uppdaterad 15 februari 2023

Var informationen till din hjälp?