Skolbibliotek

På skolan finns ett litet skolbibliotek med många olika typer av böcker för att alla elever ska hitta något som kan locka till läsning. Eleverna har även tillgång till Långsjöskolans skolbibliotek där de kan låna böcker med hjälp av skolans digitala utlåningssystem.

Uppdaterad 8 februari 2024

Var informationen till din hjälp?