Ängsnässkolan

Ängsnässkolan en kommunal mellanstadieskola i området Sjödalen Fullersta.

Ängsnässkolan har en härlig arkitektur och bildar tillsammans med Hörningsnässkolan ett rektorsområde. Arbetet leds av rektor Marianne Widercrantz.

Skolan ligger i ett lugnt område med närhet till rektorsområdets lågstadieskola, förskolor, kommunens huvudbibliotek, sim- och ishall samt skog och mark. Vi är en liten skola där alla känner alla, en förutsättning som ger våra elever en trygg skolmiljö och en bra grund för lärande. Genom skolans fadderverksamhet, temaveckor och rastverksamhet lär elever och personal mellan årskurserna känna varandra. Relationsbygget på vår skola står i fokus och ger en gemenskap som för mycket positivt med sig.

Skolans historia och unika aktitektur

Hösten 1997 stod Ängsnässkolan, en modern byggnad med formen av en fjäril, klar. Skolan är byggd för att passa den moderna skolans behov.

I mitten av skolan ligger matsalen, en ljus och öppen lokal med högt i tak och stora fönster mot gräsplanen.

Från skolans huvudentré och matsal leder två "vingar" till klassrummen samt vår bild och musiksal. Alla klassrum har sin egen pysselhörna med egna förvaringsutrymmen. 

I anslutning till matsalen och skolans expedition ligger skolans fina och välkomnande bibliotek. Biblioteket är stilfullt inrett och bemannas större delen av skoldagen.

Skolan i nutid

Ängsnässkolan är en skola i tiden. I samtliga klassrum finns smart - tv, det vill säga interaktiva whiteboards. Alla våra elever har varsin iPad vilken de under lärares ledning använder i alla ämnen och på de flesta lektioner.

Skolans verksamhet sträcker sig från årskurs fyra till årskurs sex och i samma lokaler erbjuder vi även öppen fritidsverksamhet för de eleverna som har behov av eller vill delta i eftermiddagsverksamheten.

Ängsn är en trygg kunskapsskola som varje år redovisar mycket goda resultat gällande både kunskap och trygghet.

Sedan vårterminen 2016 är skolan centrum för professionsutveckling vilket innebär att vi  regelbundet tar emot studenter från grundlärarutbildningen 4 - 6  samt fritidshem. Samarbetet med Södertörns högskola ger oss ständig och naturlig insyn i ny forskning. Det ger oss som skola därmed mycket goda möjligheter att utveckla vår egen undervisning och arbetssätt i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet.

Skolans fritidshem har sedan hösten 2016 samarbetat med företaget Advania i utvecklingen av ett nytt digitalt kvalitetssäkrings - och kommunikationsverkyg, FritidsAppen. Sedan läsåret 2017-2018 planerar fritidshemmet sin verksamhet i appen och säkerställer därmed att verksamheten på fritidshemmet planeras och genomförs utifrån läroplanens kunskaps - och trygghetsmål.

Kontakt Ängsnässkolan