Kontakt

På Ängsnässkolan är verksamheten organiserad utifrån årskurslag. I varje årskurslag ingår klasslärare, speciallärare och fritidspersonal. Alla lärare på skolan, inklusive fritidspersonal, är behöriga.

Om du har frågor är det viktigt att du vänder dig till rätt person så att du snabbt kan få svar på det du undrar över. Därför gäller följande:

  • Vid frågor som rör elevens kunskapsinhämtande, trygghet och eventuella konflikter under skoltid vänder du dig alltid i första hand till ditt barns klasslärare. Namn och mailadresser hittar du på UNIKUM. 
  • Vid frågor kring elevens vistelse på fritidshemmet eller eventuella konflikter under eftermiddagstid och lov tar du alltid kontakt med ditt barns fritidspersonal. Mailadresser och telefonnummer finns under fliken Fritidshem.
  • Vid övergripande skolfrågor tar du kontakt med skolledning. 

 

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 21 september 2023

Var informationen till din hjälp?