Kontakt

På Ängsnässkolan är verksamheten organiserad utifrån årskurslag. I varje årskurslag ingår klasslärare, speciallärare och fritidspersonal. Alla lärare på skolan, inklusive fritidspersonal, är behöriga.

Om du har frågor är det viktigt att du vänder dig till rätt person så att du snabbt kan få svar på det du undrar över. Därför gäller följande:

  • Vid frågor som rör elevens kunskapsinhämtande, trygghet och eventuella konflikter under skoltid vänder du dig alltid i första hand till ditt barns klasslärare. Mailadresser och telefonnummer finns under fliken Pedagoger 2022/2023. 
  • Vid frågor kring elevens vistelse på fritidshemmet eller eventuella konflikter under eftermiddagstid och lov tar du alltid kontakt med ditt barns fritidspersonal. Mailadresser och telefonnummer finns under fliken Fritidshem.
  • Vid övergripande skolfrågor tar du kontakt med skolledning. 
  • Vid övergripande frågor gällande konflikter eller kränkningar tar du kontakt med skolans Trygghetsteam. Trygghetsteamet kan du också vända dig till om ditt barns lärare eller fritidspersonal hänvisar dig till dessa gällande ett pågående arbete kring en konflikt eller annan kränkning.

Telefonnummer till studion 08- 53530987

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 29 mars 2023

Var informationen till din hjälp?