Elever och vårdnadshavare

Trygga elever

En trygg och glad elev lär sig bättre, därför lägger vi mycket tid på att stötta eleverna i sin sociala utveckling både under skoltid och fritidstid.  Vid varje terminsstart arbetar vi med skolans likabehandlingsplan och ordningsregler så att både elever och personal som arbetar på skolan påminns om hur vi beter oss mot varandra för att ständigt ha en trygg och trivsam miljö. Du som förälder tar del av detta arbete bland annat genom att läsa de dokument vi skickar hem digitalt vid terminsstart. 

Gemensamma aktiviteter

På skolan arbetar vi regelbundet med gemensamma aktiviteter. Detta gör vi bland annat genom temaarbeten, idrottsdagar, rastverksamhet och fadderverksamhet.

Skolans rastverksamhet

Fritidspersonalen ansvarar för rastverksamheten. De följer tillsammans med skolans trygghetsteam upp, förändrar, planerar och genomför rastverksamheten så att all skolgårdsvistelse kan bli trygg och lustfylld för alla elever.

Uppdaterad 21 september 2023

Var informationen till din hjälp?