Olycksfallsförsäkring

Alla elever är kollektivt olycksfallsförsäkrade av Huddinge kommun. 
Du kan läsa mer om kollektiv olycksfallsförsäkring på Huddinges webbplats 
Där kan du också ladda ner skadeanmälningsblanketten. Blanketten finns även att hämta på skolans expedition.

Observera att försäkringen inte täcker lov, fritid eller sjukdom! Någon försäkring för tillhörigheter finns inte heller.

Glada barn tar en groupie.

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?