Lärarstudenter

Ängsnässkolan har en lång tradition av att ta emot lärarstudenter. Sedan vårterminen 2016 är skolan något som kallas övningsskola och samarbetar med Södertörns högskolas lärarutbildningar. 

Vi tar emot studenter som läser lärarutbildningen årskurs 4-6 samt fritidslärarprogrammet.

Syftet med att vara en övningsskola

För att lärarstudenterna ska få en så bra utbildning som möjigt med såväl teoretiska som praktiska kunskaper inför sina kommande läraruppdrag, är den verksamhetsförlagda utbildningen väldigt viktig. Studenterna kommer till oss sin första termin och återkommer därefter under hela sin utbildning.

För Ängsnässkolan innebär studenterna mycket för vår egen verksamhetsutveckling. Vi får en naturlig koppling till aktuell forskning inom de pedagogiska områdena och våra lärare får stöd och vidareutbildning av Södertörns högskola. Utöver detta ges vi goda rekryteringsmöjligheter när vakanser uppstår.

Hur påverkar lärarstudenterna elevernas studietid 

För skolans elever innebär lärarstudenterna dels att det finnas fler vuxna i verksamheten och att eleverna, utöver den ordinarie verksamheten, får möjlighet att delta i aktiviteter som de blivande lärarna arrangerar. Eftersom studenterna kommer tillbaka till samma årskurs och klass under hela sin utbildning blir denne en vuxen som ditt barn får lära känna under en längre period.

För dig som vårdnadshavare

För dig som förälder är det såklart viktigt att veta att det i perioder förekommer fler vuxna på skolan än de ordinarie pedagogerna. Det är alltid den ordinarie läraren som har det övergripande ansvaret för allt som sker i verksamheten.

Våra handledande lärare har handledningutbildning.

Lärarstudenterna omfattas av skolans sekretess samt kravet på godkänt regsterutdrag från polisen.

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?