Sommarfritids

När sommarlovet börjar är fritidshemmet öppet för de elever som anmält behov av omsorg.

Fritidshemmet på mellanstadiet har öppet klockan 8:00 - 16:45 alla helgfria vardagar hela sommarlovet. De elever som är i behov av fritidsomsorg anmäls via det formulär som skickas ut efter påsklovet. I anmälan skrivs vilka veckor, dagar samt tider behovet gäller.

Veckorna 28 - 31 är ordinarie verksamhet stängd och öppet är istället vårt sammanslagningsfritids. Tillsammans med Hörningsnässkolan, Balingsnässkolan och Tomtbergaskolan erbjuder vi då fritidshem på någon av våra fyra skolor.

 

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?